« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni50.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
02.11.2018, 15:10:33 automatický licitátor PŘÍKLEP
Uděluji příklep účastníkovi dražby 123222001, který učinil nejvyšší podání 50.000,- Kč
02.11.2018, 15:10:33 automatický licitátor Potřetí
02.11.2018, 15:08:32 automatický licitátor Podruhé

Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší než bylo podání naposledy učiněné, udělím mu příklep.
02.11.2018, 15:06:33 automatický licitátor Poprvé
UČINÍ NĚKDO Z ÚČASTNÍKŮ DRAŽBY PODÁNÍ VYŠŠÍ?
02.11.2018, 15:05:05 123222001 Učiněno podání: 50.000,- Kč
02.11.2018, 15:04:03 automatický licitátor Zatím nebylo učiněno žádné podání, pokud nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ve stanovený čas ukončena bez udělení příklepu
02.11.2018, 15:03:03 automatický licitátor K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
123222001

Účastníci se tímto vyzývají, aby činili svá podání.
02.11.2018, 15:03:03 automatický licitátor Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
02.11.2018, 15:03:03 automatický licitátor VYVOLÁNÍ

Předmětem dražby je:
Testovací dražba

pro podrobné informace o právním a fyzickém stavu předmětu dražby se odkazuje na dražební vyhlášku č.j. 123/222

Odhad ceny předmětu dražby: 50.000,- Kč

Nejnižší podání: 35.000,- Kč
Minimální příhoz: 1.000,- Kč

Automatický licitátor není oprávněn snížit nejnižší podání.
02.11.2018, 15:03:03 automatický licitátor ZAHAJUJE SE ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Licitátor: automatický licitátor dražebního systému EDEN